11-11-2022

Cursus Werkgeverschap in de mondzorg

Een onmisbare cursus

Voor elke mondzorg ondernemer met personeel in dienst

In deze cursus komen alle fases die je doorloopt met een personeelslid aan bod, van werving tot ontslag. De wettelijke plichten die je als werkgever hebt vormen het uitgangspunt. We laten zien hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Zoals bij disfunctioneren, gedoe op de werkvloer en beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Natuurlijk word je ook wegwijs gemaakt in alle instanties waarmee je te maken krijgt als werkgever. Het UWV, de verzuimverzekeraar, salarisadministratie, arbodiensten, pensioenfondsen. We laten zien hoe je je contacten met deze partijen optimaal kunt benutten.

Voor in de agenda

Praktische informatie

Datum: vrijdag 11 november
Tijd: 9.15 – 17.15 uur
Locatie: Van der Valk De Witte Bergen in Eemnes
Kosten: € 575,-
KRT-punten: 6,5

Wanneer je zowel inschrijft voor deze cursus als voor de workshop Leiderschap en gesprekstechnieken, op vrijdagmiddag 25 november, krijg je een korting van € 100,-. Je betaalt dan slechts € 950,- voor zowel de cursus als de workshop inclusief assessment.

Aanmelden

  Een leerzame dag

  Programma Werkgeverschap in de mondzorg

  Werven, selecteren en aannemen van personeel

  Hoe werf je personeel in een krappe arbeidsmarkt? Met haar 15 jaar ervaring als expert op het gebied van werving en selectie in de mondzorg, deelt Marlies van der Vooren alle ins en outs van het werven en selecteren van personeel. Marlies neemt je mee in het wervings- en selectieproces en legt uit hoe je dit professioneel aanpakt, met aandacht voor valkuilen en met nuttige tips.

  Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden

  Valesca Nederlof legt uit welke samenwerkingsvorm het beste is voor welke specifieke situatie. Zij staat kort stil bij het samenwerken middels een ZZP-constructie of maatschap. De nadruk in deze cursus ligt op samenwerking op basis van loondienst en alles wat daarbij komt kijken. Op werkgeverschap dus.

  Wat staat er verplicht in een arbeidsovereenkomst, wat is gebruikelijk en welke opties zijn er? Welke voor- en nadelen kleven er aan die opties? Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij de KNMT Arbeidsvoorwaarden regeling. Belangrijk om daar weet van te hebben, wil je een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven.

  Vakantie en verlof

  De praktijk leert dat vakantie en verlof het meeste gedoe oplevert op de werkvloer. Werknemers zijn gehecht aan hun vakantiedagen. Hoe zit het met wettelijke en bovenwettelijke dagen? Wat is precies het verschil tussen vakantie en de verschillende vormen van verlof? Wat doe ik als meerdere werknemers tegelijk op vakantie willen? Mag ik de praktijk in de zomer sluiten? Deze vragen komen allemaal aan bod.

  Beoordelen, evalueren en ontwikkelen

  Bij goed werkgeverschap hoort een beoordelings- of evaluatiecyclus. Een goede werkgever voert tenminste één keer per jaar evaluatiegesprekken. Waarom zijn evaluatiegesprekken nodig en wat kan je ermee bereiken? Welke middelen kan je als werkgever nog meer inzetten, om de ontwikkeling van je werknemers te optimaliseren?

  Leidinggeven en teamontwikkeling

  Het tandheelkundige team bestaat uit verschillende persoonlijkheden, met verschillende functies en ervaringsniveaus. Hoe geef je leiding aan een divers team, waarbij iedereen zo goed mogelijk tot zijn recht kan komen? Over leiderschap, management en situationeel leidinggeven.

  Grip op verzuim

  Ziekteverzuim, daar krijgen veel praktijkhouders hoofdpijn van… Valesca Nederlof deelt waardevolle tips voor verzuimpreventie. Krijg je als mondzorgondernemer te maken met langdurig verzuim, dan vraagt dit veel tijd, stress en geld. Tijdens deze cursus legt Valesca uit met welke verplichtingen je als werkgever te maken hebt, waar mogelijkheden liggen en wat (kostbare) valkuilen zijn. De handige checklijsten en gespreksformulieren helpen je als werkgever bij je verzuimbeleid.

  Niet arbeidsrechtelijke wetgeving

  Er zijn ook wetten die strikt genomen niet onder het arbeidsrecht vallen, of waarvan dat twijfelachtig is. De WKKGZ bijvoorbeeld. En hoe zit het met het tuchtrecht? Ben je aansprakelijk voor het handelen van je werknemer? Hoe ga je hier het beste mee om? Hoe zit het met de RIE, welke verplichtingen en praktische tips en adviezen gelden daarvoor? Hoe zit het met mogelijke aansprakelijk stelling van werknemer van zijn werkgever, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval of wantoestanden? In hoeverre kan en moet je je daartegen beschermen?

  Disfunctioneren en ontslag

  Hoe kom ik van een medewerker af die inmiddels een vast dienstverband heeft? Het ontslagrecht in vogelvlucht. Bij welk instanties moet je zijn? Hoe pak je dat aan, wat zijn de mogelijkheden? Wanneer en hoe roep je hulp in en hoe zorg je voor dossieropbouw? Ten slotte tips en adviezen voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, de meest pijnloze en zekere manier om afscheid te nemen van je werknemer.

  Wegwijs in de verschillende instanties

  Tenslotte een overzicht van de instanties waar je mee te maken krijgt als werkgever. Wat doen ze, hoe werken ze en hoe zet je ze optimaal in? Handelen ze in jouw belang of hebben ze een ander oogmerk? Hoe communiceren ze en waar moet je op letten? Denk aan het UWV, KNMT, je verzuimverzekeraar, arbodienst, salarisadministratie, pensioenfonds. Opnieuw worden ervaringen, tips en adviezen gedeeld.

  Experts in personeelsbeleid voor de mondzorg

  De docenten

  Mr. Valesca Nederlof
  is jurist en voormalig advocaat. Daarnaast was zij praktijkmanager in een mondzorgonderneming. Hierdoor weet zij heel goed wat er komt kijken bij het reilen en zeilen in een tandheelkundige praktijk, zoals het aansturen van het team. Valesca is als HR-adviseur bij Dental Care Professionals de sparring partner voor mondzorgondernemers op het gebied van goed werkgeverschap. Ze weet als geen ander tegen welke juridische en praktische kwesties werkgevers in de mondzorg aanlopen. En kan daar enthousiast oplossingen voor aandragen.

  Drs. Marlies van der Vooren
  is arbeids- en organisatie psycholoog en bedrijfskundige met inmiddels bijna dertig jaar ervaring in leidinggevende functies. Marlies is de oprichter van Dental Care Professionals, dat al 15 jaar mondzorgondernemers bijstaat bij werving en selectie en praktijkbemiddeling. Zij weet als ondernemer en als werkgever uit eigen hand wat er allemaal af komt op kleine en middelgrote werkgevers.

  Interessant?

  Meld je nu aan!