Julia Meester, adviseur werving en selectie
Mirjam Buisman, adviseur werving en selectie
Patrick Crielaers, praktijkadviseur
Jacqueline Blom, adviseur werving en selectie
Marlies van der Vooren, directeur Dental Care Professionals
Nicole Roskamp, HR adviseur
Viviana Poort, adviseur werving en selectie
Katja Siegers, HR-adviseur
Laura van der Laan, adviseur werving en selectie
Rosanne Brakelé, adviseur werving en selectie

Grip op verzuim

Ziek is ziek, je ziek melden is een keuze!

Iedere tandartspraktijk heeft er wel eens mee te maken: een zieke werknemer. Altijd vervelend. Soms kan de werknemer er niets aan doen, maar er zijn ook gevallen waarin de werknemer eigenlijk best kan werken maar er toch voor kiest om zich ziek te melden. Als werkgever heb je invloed op deze keuze, al vanaf de eerste melding. Immers, een verzuimende werknemer kost handenvol geld. Dus grip op verzuim loont!

Verzuimend Nederland”, enkele cijfers op een rij
Hoe is het in ons land gesteld met het verzuim? Voordat we de aanpak bespreken en de titel van dit artikel nader toelichten, wat feiten en wetenswaardigheden ter illustratie:
• Het verzuim in Nederland lag in 2013 op vier procent. Volgens een onderzoek van het Ministerie van VWS is dat nog steeds een van de hoogste percentages in West Europa.
• Bijna de helft van de Nederlandse werknemers gaf in 2013 aan het afgelopen jaar afwezig te zijn geweest op het werk om gezondheidsredenen.
• Gemiddeld meldden werknemers zich in dat jaar één keer ziek.
• Het percentage mannen dat verzuimde lag iets lager (45,6%) dan het percentage vrouwen (50,0%).
• Met name in de leeftijdscategorie 25 tot en met 34 jaar was het aandeel vrouwelijke werknemers dat verzuimde hoog (57,8%).
• De grootste veroorzaker bij mannen is het hebben van 'overige lichamelijke aandoeningen' (40%). Voor vrouwen zijn psychische aandoeningen met 41% de grootste veroorzaker.
• De sector Gezondheidszorg en Welzijn heeft de twijfelachtige eer om in de top 5 van meest verzuimende sectoren in Nederland te staan, met een verzuimpercentage van 4.8%. Dat is bijna een procent boven het landelijk gemiddelde.
• De gemiddelde verzuimduur per werknemer bedroeg in 2014 ruim 6 dagen.
• Voor de gezondheidszorg lag de verzuimduur beduidend hoger op 7,8 dagen
• In 2015 waren er naar schatting 229.700 personen met de diagnose overspannenheid in de huisartsenpraktijk.
• Bijna een kwart van de ziekmeldingen in 2014 kwam naar de eigen inschatting van werknemers (deels) voort uit omstandigheden op het werk.
• Bij driekwart van de ziekmeldingen heeft de oorzaak niets met het werk te maken. Een veel voorkomende reden voor werknemers om zich ziek te melden is griep.
• Eind 2013 zijn er bijna 818.000 mensen arbeidsongeschikt in Nederland.
(Bronnen: Min VWS volkgezondheidenzorg.info, CBS, ArboNed).

Verzuim is duur.
Iedereen roept “verzuim is duur”, maar waar hebben we het eigenlijk over? Wat kost zo’n zieke werknemer nu gemiddeld? Gemiddeld kost een zieke werknemer je als werkgever tussen de 250 euro en 500 per dag. (bron: MKB , cijfers CPB, 2014).
Je hebt namelijk niet alleen te maken met de ’normale’ loondoorbetaling van je zieke werknemer, maar ook met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn onder andere kosten voor de arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Voor de tandartspraktijk komen daar nog specifieke kosten bij. Een verzuimende administratief werknemer op een kantoor kan het werk misschien wel een dagje laten liggen, maar de patiënten in de wachtkamer laten zich niet doorschuiven naar morgen. Er moet zo snel mogelijk volwaardige vervanging komen. Want gaten in de agenda, ontevreden patiënten of in het ergste geval hele dagen met lege behandelkamers hebben direct invloed op de omzet van je praktijk. Ben je je bewust van de directe en indirecte financiële impact van ziekteverzuim? Deze is vaak groter dan je denkt!

Als het verzuim langer duurt, lopen de kosten nog verder op. Je bent immers verplicht om gedurende twee jaar ten minste 70% van het salaris van een zieke werknemer door te betalen, als een van je werknemers ziek wordt. Vanuit de wet Verbetering Poortwachter moet je je als werkgever gedurende de hele verzuimperiode maximaal inspannen om je werknemer weer aan het werk te krijgen. Dan gaat het niet alleen om het meelevende telefoontje, die fruitmand of het regelen van vervanging. Het gaat, maar ook om tijdrovende zaken als het opstellen en bijstellen van plannen van aanpak of het (tijdig) opvolgen van allerlei wettelijke verplichtingen en stappen in het verzuimproces van je werknemer. Allemaal zaken die een flinke aanslag op jouw kostbare tijd als tandarts-ondernemer doen, waardoor je niet bezig kunt zijn met je vak. Bovendien vergt verzuimbegeleiding va en ook nog eens vaak specifieke en specialistische kennis vergen.

Als een werknemer door ziekte of een ongeluk langzaam terugkeert of (tijdelijk) een andere rol gaat spelen binnen je bedrijf krijg je er kosten bij voor re-integratie. Denk aan: opleidingen, trainingen, therapeutische gerichte ondersteuning, aanpassing werkplek en hardware, kosten voor aanpassing taakverdeling, eventueel extra inhuren van arbodienst, papierwerk UWV/arbodienst en eventueel juridisch advies. Jaarlijks kost ziekteverzuim je al snel 2.500 euro per werknemer.

Als de werknemer langdurig ziek is en na twee jaar in de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) belandt, rijzen de kosten de pan uit. De totaalkosten voor een zieke werknemer met een modaal salaris kunnen zomaar opgelopen zijn tot boven de € 200.000,- euro!! Om maar niet te spreken van de kans op nog een financiële strop, een loonsanctie! Die legt het UWV je op als zij van mening zijn dat je je als werkgever onvoldoende hebt ingespannen voor de re-integratie van je zieke werknemer. Daarbij kan het gaan om de inhoud van de re-integratie, maar ook om ssimpelweg om formulieren die niet juist zijn ingevuld of niet tijdig zijn ingeleverd. Normaal is de verplichte periode van loondoorbetaling zoals gezegd twee jaar, maar wanneer het UWV een loonsanctie oplegt kan deze periode zelfs tot drie jaar duren! Bij je verzekeraar aankloppen heeft dan geen zin, het derde ‘loonsanctie’ jaar is niet verzekerd en komt dus helemaal op jouw financiële bordje terecht.
Het moge duidelijk zijn: afwachten tot je werknemer beter wordt is geen optie. Grip op verzuim is essentieel, bespaart kosten, verhoogt de productiviteit en draagt dus direct bij aan de winst. Dus pak verzuim vanaf dag 1 direct aan!

Zwart, wit of grijs?
Er zijn drie soorten verzuim: wit, grijs en zwart verzuim. Wit verzuim is een direct gevolg van lichamelijk disfunctioneren. Het gaat hier om overduidelijke gevallen van ‘ziek is ziek’. Bij grijs verzuim is niet direct vast te stellen dat de werknemer ziek is, hij voelt zich echter wel ziek en blijft thuis. Zwart verzuim wordt ook wel fraudeleus verzuim genoemd. Lichamelijk is er geen reden om te verzuimen. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die zegt dat hij een hernia heeft, maar in het winkelcentrum twee loodzware boodschappentassen draagt of op een ladder zijn huis gaat schilderen. Hoewel het in de praktijk om enkele gevallen gaat, hebben deze ziektegevallen een grote negatieve uitstraling op de andere werknemers en het team. Een reden om deze werknemers aan te pakken.

Vitamine A en andere wondermiddelen
Veel van het ziekteverzuim is ‘grijs’ en dus beïnvloedbaar. Het komt voor dat werknemers ’s morgens in de krant lezen dat er een griepepidemie op komst is, zij zich prompt ziek melden. Ziekte overkomt je, maar of een werknemer ook verzuimt is een keuze. Wat doet een werknemer als hij ‘s ochtends met hoofdpijn opstaat? Neemt hij een aspirine en gaat hij naar zijn werk of blijft hij thuis?

Hoe je als werkgever reageert op een ziekmelding, is (mede) bepalend voor het verzuimgedrag van je werknemers. Neem je genoegen met een Whatsappje of een SMS-je als ziekmelding? Of moet de zieke werknemer zich persoonlijk telefonisch bij jou ziek te melden? Bel je een zieke werknemer na een paar dagen weer op en houd je vinger aan de pols door regelmatig contact? Is je insteek bij zo’n contactmoment: ‘wat kun je nog wél doen rekening houdend met de klachten’ in plaats van ‘wat kun je niet’?
Voer je verzuimgesprekken met werknemers die zich voor de vierde keer in het jaar ziek melden of een terugkomgesprek met een werknemer die weer beter is?
Door gericht actie te ondernemen en de juiste vragen te stellen, kun je het verzuim in jouw organisatie behoorlijk terugdringen en letterlijk winst behalen!

Probeer als werkgever een antwoord te vinden op de vragen:
- Wat kan ik doen om te voorkomen dat mijn werknemers echt ziek worden?
- Hoe komt het dat werknemers die zich een beetje ziek voelen een ‘baaldag’ nemen?

Een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid en tijd en ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling zorgen voor binding met de organisatie en verminderen de verzuimbehoefte. Functionerings- en POP-gesprekken bewijzen hierin hun waarde, net als het gestructureerd voeren van werkoverleg. Maar zeker ook een ‘open deur’ als Vitamine A (Aandacht) voor je medewerker. Met een gemeend “Fijn dat je er weer bent!” laat je de medewerker weten dat hij gemist werd en ertoe doet. Want als de teruggekeerde werknemer onopgemerkt weer gaat werken, staat de deur wagenwijd open voor toekomstig verzuim (“ze hebben me hier zeker niet gemist”).
Een terugkomgesprek, al is het maar een paar minuten, verhoogt de verzuimdrempel. Ook bij kortdurend verzuim. Maak verzuim bespreekbaar, ga met werknemers op zoek naar ziekmakende (werk) omstandigheden en los ze op.

Een goede verzuimbeheersing is intensief, vergt investering in middelen en tijd en vraagt om specifieke kennis en kunde. Laat je goed begeleiden en schakel eventueel een specialist of adviseur in, want je bent de grip zomaar kwijt en dat heeft grote financiële gevolgen!

Vragen naar aanleiding van dit blog? Mail n.roskamp@dcprofs.nl. 

Auteur Nicole Roskamp I HR-adviseur
Publicatiedatum 29-1-2019 10:16
Contact
Herenstraat 43
1404 HC Bussum
Telefoon:    035 6959501
Email:          info@dentalcareprofessionals.nl
Website België: www.dentalcareprofessionals.be

Volg ons

© Copyright 2020 Dental Care Professionals Contactgegevens
OTYS Recruiting Technology
Snel zoeken