Julia Meester, adviseur werving en selectie
Mirjam Buisman, adviseur werving en selectie
Patrick Crielaers, praktijkadviseur
Jacqueline Blom, adviseur werving en selectie
Marlies van der Vooren, directeur Dental Care Professionals
Nicole Roskamp, HR adviseur
Viviana Poort, adviseur werving en selectie
Katja Siegers, HR-adviseur
Laura van der Laan, adviseur werving en selectie
Rosanne Brakelé, adviseur werving en selectie

Modelovereenkomsten Tandarts en Mondhygienist

Er is veel verwarring en onrust omtrent de wet Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), de wet die schijnzelfstandigheid moet tegengaan. Daarom is besloten om in elk geval tot januari 2018 de wet niet te handhaven, ofwel geen boetes of naheffingen op te leggen. Die tijd wordt onder andere benut door beter te definiëren wat een zelfstandige is. Met name de begrippen gezagsverhouding en vrije vervanging behoeven een herdefiniëring. Juist over deze twee punten is ook binnen de tandartspraktijk veel onzekerheid ontstaan. Hoewel de handhaving is opgeschort wordt wel geadviseerd om in de samenwerking tussen tandartspraktijk en ZZP-tandarts en -mondhygiënist te werken met modelovereenkomsten van opdracht die voldoen aan de criteria van de belastingdienst.

Overeenkomst van opdracht en Wet DBA

Er zijn drie goedgekeurde modelovereenkomsten voor samenwerking tussen tandartspraktijk en tandarts-ZZP'er die u hier kunt downloaden:

Onderstaand de goedgekeurde modelovereenkomsten voor de samenwerking tussen mondhygiënepraktijk en mondhygiënist-ZZP'er en tussen tandartspraktijk en mondhygienist-ZZP'er:

Honorering ZZP-medewerkers

Beloont u uw tandarts-medewerker en/of uw mondhygiënist op basis van een omzetpercentage of neemt u een nieuwe medewerker aan? Wij rekenen u voor wat een bepaald beloningspercentage betekent voor de prognose van uw bedrijfsresultaat. Natuurlijk speelt ook vraag en aanbod op de arbeidsmarkt een rol. Als specialist in werving en selectie kennen wij de markt als geen ander. 

Wij helpen u bij het vaststellen van een honorariumpercentage dat past bij uw praktijksituatie en bij uw medewerker. Zo kunt u goed onderbouwd uw voorstel toelichten aan uw medewerker.

Een gesprek over (verandering van) arbeidsvoorwaarden en contractvoorwaarden kan als lastig worden ervaren. Vindt u het prettig als een ervaren HR-adviseur samen met u het gesprek aangaat? Onze specialist in personeelszaken is graag bij het gesprek en legt de gemaakte afspraken vast. Professioneel en met oog voor het behoud van een goede relatie tussen partijen. 

Heeft u nog vragen?

Onze ervaren HR-adviseur staat u graag terzijde bij uw personeelsvraagstukken in de tandartspraktijk. U kunt haar bereiken per mail naar n.roskamp@dcprofs.nl of op nummer 035 6959508 of 06 31791954.

Workshop Gespreksvaardigheden

Tijdens de workshop Gespreksvaardigheden, op vrijdagmiddag 7 februari 2020, leert u hoe u in gesprekken met medewerkers uw doelen kunt behalen met behoud van de relatie.
KRT-punten: 3
Meer informatie?

Workshop Gespreksvaardigheden

Volg ons
Kick Off Teamsessie

Heeft u net een praktijk overgenomen? Een nieuwe vestiging geopend? Of zijn er veel personeelswisselingen geweest? Met de Kick Off Teamsessie maakt uw team een gedegen start voor een fijne en goede samenwerking!

• Elkaar (nog) beter kennen
• Missie, visie en kernwaarden
• Normen, waarden en omgangsvormen
• Sterktes en zwaktes van het team in kaart
• Teamdoelen, inclusief plan van aanpak
Meer weten? Bel Katja Siegers op 035 6959511 of mail

hr@dcprofs.nl

Contact
Herenstraat 43
1404 HC Bussum
Telefoon:    035 6959501
Email:          info@dentalcareprofessionals.nl

Volg ons

© Copyright 2019 Dental Care Professionals Contactgegevens
OTYS Recruiting Technology