8 tips voor de tandarts die zijn of haar praktijk wil overdragen

Tip 1: Breng uw financiële situatie in kaart voordat u uw praktijk in de verkoop brengt.

Is het moment er al om met pensioen te kunnen gaan? Stel: U heeft al geruime tijd een datum in uw hoofd waarop u wilt stoppen met werken. Uw accountant geeft onverwacht aan dat u nog zeker drie jaar langer moet blijven verdienen om uw pensioen op orde te krijgen. Dan is het moeilijk om de motivatie en energie hoog te houden. Zorg daarom dat u uw financiële situatie goed kent en jaarlijks bespreekt met uw financieel adviseur. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en kunt u anticiperen op de toekomst.

Tip 2: Bedenk de mogelijke verkoopscenario’s.

Toen u uw praktijk overnam of startte zag het tandheelkundige landschap er waarschijnlijk minder divers uit dan nu. Wat voor type koper past bij uw praktijk? De meeste tandartsen die een praktijk ter overname zoeken hebben een voorkeur voor een praktijk met drie of vier behandelkamers. Ketens zoeken het liever wat groter. Hebt u een echte solopraktijk met één behandelkamer of praktijk aan huis? Een opvolger vinden die de praktijk voortzet in de huidige setting zal lastig zijn. Misschien is er een grotere praktijk in de directe omgeving die interesse heeft?

Tip 3: Wees transparant vanaf het begin van het proces.

Weet wat u wilt en wat u te bieden hebt als u met potentiële kopers in gesprek gaat. Als u concreet kunt zijn over zaken als termijn van overdracht, vraagprijs, of u het pand al dan niet wilt verkopen et cetera, dan bevordert dat het verkoopproces. Zorg dat wat u zegt ook klopt, want het is beschadigend voor het vertrouwen als wat u zegt in een gesprek niet klopt met de praktijkgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het aantal actieve patiënten of de hoogte van de omzet. De cijfers komen op een gegeven moment toch wel boven tafel. Deze kunt u dan ook maar beter helder op uw netvlies hebben.

Tip 4. Zorg dat uw praktijk in goede conditie is. En uw team ook!

Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om geleidelijk minder te gaan werken, patiënten niet meer op te roepen, geen nieuwe patiënten meer aan te nemen en niet meer te investeren in uw praktijk. Zo bouwt u rustig uw werkzaamheden af. Bedenk wel dat uw praktijk dan steeds lastiger verkoopbaar wordt.

Heeft u een langdurig zieke medewerker in uw team? Dat belemmert de verkoop van uw praktijk, omdat de uitkomst van het ziekteproces en mogelijk daarmee gepaard gaande kosten niet duidelijk zijn. Wees ook hierover van meet af aan transparant. Een zieke medewerker kan een dealbreaker zijn.

Tip 5. Heb alle relevante informatie zelf helder en deel deze informatie met uw adviseur.

Als u jarenlang op dezelfde praktijklocatie zit kan het goed zijn dat u niet meer helemaal helder hebt welke afspraken er liggen met de verhuurder of met de vereniging van eigenaren. Is er bijvoorbeeld een aanbiedingsplicht van het onroerend goed aan een belanghebbende partij? Staat zwart op wit dat de vestiging van een tandartspraktijk mogelijk is volgens het bestemmingsplan? Wil de eigenaar van het huurpand de ruimte wel weer doorverhuren als praktijkpand of zijn er inmiddels andere plannen voor het pand? Het zal niet voor het eerst zijn dat kleine letters in een ooit afgesloten overeenkomst op het laatste moment nog roet in het eten gooien. Dat is voor alle partijen teleurstellend en frustrerend.

Tip 6. Laat het bepalen van de vraagprijs over aan de experts, zodat deze goed onderbouwd is en marktconform.

Het vaststellen van de vraagprijs voor goodwill, inventaris en eventueel onroerend goed kunt u het best uitbesteden aan experts op dit gebied met kennis van de mondzorgsector. Dit zorgt ervoor dat u een goed onderbouwde en marktconforme vraagprijs hebt voor uw praktijk. Het beeld van goodwillwaarde dat onder tandartsen bestaat varieert erg: van nul goodwill tot een factor maal de omzet. De waarde van de goodwill is afhankelijk van diverse factoren en wordt vastgesteld op basis van een praktijkanalyse. Een goed onderbouwde goodwillwaardering vergemakkelijkt het onderhandelingsproces en helpt uw opvolger bij de aanvraag van de bankfinanciering.

Tip 7. Bepaal de verkoopstrategie met het gewenste resultaat voor ogen.

Heeft u een beoogde opvolger gevonden waar u uw praktijk graag aan wilt overdragen? Of wilt u juist met zoveel mogelijk partijen in gesprek om het beste onderhandelingsresultaat te behalen? Uw contactgegevens op diverse sites zetten, zonder dat u een duidelijk plan heeft, werkt contraproductief. Anderzijds kan stille verkoop ook té stil zijn. Verschillende gewenste uitkomsten vragen om een verschillende verkoopstrategie. Een goede adviseur achterhaalt bij u de aspecten die voor u het meest belangrijk zijn en bespreekt met u wat in dat kader realistische opties zijn en de beste weg om het gewenste resultaat te behalen.

Tip 8. Behoud de relatie met de beoogde opvolger, ook tijdens het onderhandelingsproces

Het werkt prettig om de onderhandelingen over te kunnen laten aan uw adviseur. Zo houdt u de relatie met uw opvolger goed en vice versa. Een verkoopproces brengt voor alle betrokkenen de nodige emoties met zich mee. Ook voor de koper is het spannend. Als die argumenten geeft waarom uw praktijk minder waard is dan u vraagt, kan dat hard aankomen. Een misser op het persoonlijke vlak is dan soms snel gemaakt, met mogelijk negatieve gevolgen voor het eindresultaat van het verkoopproces. De rol van de adviseur(s) is om het proces in goede banen te leiden, met voor beide partijen een bevredigend resultaat. Dat is wel zo prettig, zeker als u nog een periode blijft samenwerken met de koper van uw praktijk!

Bent u zich aan het oriënteren op verkoop van uw praktijk? Laat het ons weten. We komen graag naar u toe voor een kennismakingsgesprek.

Verder lezen

  • Nieuws en blog
  • Agenda