Onboarding, wat is dat precies?

Onboarding helpt zowel de praktijk als nieuwe medewerkers groeien in productiviteit. Maar wat is een ‘effectieve onboarding’ in de mondzorg? En waarom is het eigenlijk belangrijk?

Even in het kort...

Wat is onboarding

Onboarding betekent niets anders dan de eerste stap in een samenwerking tussen de praktijk en nieuwe medewerkers. Tijdens een onboarding worden nieuwe medewerkers verwelkomd, waarbij ze alle benodigde hulp, begeleiding en informatie krijgen. Het gaat verder dan praktisch inwerken. Ook gaat het om voorzien in kennis en praktische vaardigheden. Het gaat vooral over de (werk)cultuur in de praktijk, samenwerking met collega’s en het succesvol landen bij de praktijk. Door persoonlijke begeleiding te bieden, worden nieuwe medewerkers wegwijs gemaakt in de praktijk. Denk aan een ‘buddy-systeem’ waarbij een nieuwe medewerker met al zijn of haar vragen terechtkan bij een collega uit de praktijk. Je nieuwe collega geef je hiermee het vertrouwen om vragen te stellen.

Medewerkers binden met onboarding

Met onboarding kan je een goede eerste indruk maken als werkgever. Een effectief inwerkprogramma heeft ook andere voordelen zoals het verhogen van loyaliteit en het creëren van vertrouwen. Jouw nieuwe medewerkers zullen ook sneller productief zijn en zich meer betrokken voelen. Daarom zullen ze de praktijk minder snel verlaten. Meer dan ooit zijn we op zoek naar levensvoldoening, ook in ons werk. Waar vroeger veiligheid en zekerheid de belangrijkste redenen waren om voor een baan te kiezen, zijn we nu steeds vaker bezig met zingeving en werkplezier.

Wij doen toch al aan onboarding?

“Wij hebben de onboarding prima op orde toch?” “Wij zorgen voor een goede introductie”. De term onboarding wordt veelal in één adem genoemd met oriëntatie of introductie. Het is veel meer: het gaat om de volledige integratie met de praktijk. Belangrijk dus om alle elementen mee te nemen in de onboarding in de mondzorgpraktijk. Werkinhoud, collega’s en de cultuur. Al deze elementen zijn essentieel om nieuwe medewerkers succesvol mee te laten draaien in de praktijk. Gemiddeld 25% van alle nieuwe medewerkers vertrekt in het eerste jaar. Daarom is een goed plan ontzettend belangrijk.

Wat wel werkt!

De praktische aanpak van het traditionele inwerken werkt niet meer

Een inwerkprogramma dat gericht is op het in balans brengen van kennis en geluk. Praktijken die hun plan zo inrichten krijgen blije en productieve medewerkers die zich verbonden voelen. Medewerkers die het gevoel hebben dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. Daarom is het belangrijk om helder te communiceren wat de verwachtingen zijn voor het werk en wat betreft iemands plek in de organisatiecultuur. Het gaat om de inschatting van de wederzijdse verplichtingen. Dit is tevens een uitgelezen kans om te communiceren welke mogelijkheden er in de praktijk zijn om je te ontwikkelen. Nieuwe medewerkers worden hierdoor gestimuleerd in hun productiviteit en krijgen het gevoel dat ze serieus genomen worden.

Onboarding als lopend proces

Een goed inwerkprogramma is niet zomaar een programma dat alleen bij de start van een nieuwe medewerker wordt uitgevoerd. Het is een serie van activiteiten die, als het goed wordt ingericht, leidt tot het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. Dus gaat het om een meer aspecten van personeelsbeleid.

Tips

  • Begin het onboardingproces al voor de eerste werkdag: feitelijk al bij het sollicitatieproces. Door tijdens het sollicitatieproces (preboarding) de verwachtingen te managen en een duidelijke introductie te verzorgen, kun je nog bewuster voor elkaar kiezen en is jouw nieuwe medewerker minder snel geneigd te vertrekken.
  • Zorg voor een warm welkom, een onboarding-schema en een contactpersoon die de nieuwe medewerker snel wegwijs maakt.
  • Werk nieuwe medewerkers niet alleen in op hun eigen functie, maar laat ook zien en begrijpen wat collega’s doen om bij te dragen aan het succes van de praktijk. Daarmee laat je de nieuwe medewerker voelen deel uit te maken van dit geheel.
  • Inwerken kost tijd, maar je thuisvoelen in de cultuur in de praktijk kan best even duren. Maak van onboarding dus geen eenmalig event, maar zorg dat iedereen een langere inwerkperiode krijgt en zich daadwerkelijk thuis gaat voelen in de praktijk.

Als je medewerkers snel hun weg vinden, weten wat van hen wordt verwacht en hierbij de juiste ondersteuning krijgen, zijn ze sneller volledig productief. Ook passen ze zich ook beter aan, verzuimen ze minder en voelen ze zich meer betrokken bij de organisatie, waardoor ze gemotiveerd aan de slag blijven. Kortom: investeren in een goede onboarding loont.

Meer weten over succesvolle onboarding in de mondzorg?

Bel gerust met Wendy Sol of Valesca Nederlof: 035 – 69 59 501 of mail [email protected].