Onboarding, wat is dat precies?

Even in het kort...

Wat is onboarding

Onboarding betekent in de mondzorg niets anders dan de eerste stap in een samenwerking tussen de praktijk en nieuwe medewerkers. Tijdens een onboarding worden nieuwe medewerkers verwelkomd, waarbij ze alle benodigde hulp, begeleiding en informatie krijgen. Het gaat verder dan het praktisch inwerken. Ook gaat het om voorzien in kennis en praktische vaardigheden maar vooral gaat het over de (werk)cultuur in de praktijk, samenwerking met collega’s en het succesvol landen bij de praktijk.

Door persoonlijke begeleiding te bieden kan deze integratie plaatsvinden, waardoor nieuwe medewerkers wegwijs worden gemaakt in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan een “buddy-systeem” waarbij een nieuwe medewerker met al zijn of haar vragen terechtkan bij een collega uit de praktijk. Je nieuwe collega geef je hiermee het vertrouwen om vragen te stellen.

Medewerkers binden met onboarding

Met onboarding kan je een goede eerste indruk maken als werkgever. Een effectief inwerkprogramma heeft ook andere voordelen, bijvoorbeeld het verhogen van loyaliteit en het creëren van vertrouwen. Jouw nieuwe medewerkers zullen ook sneller productief zijn, voelen zich meer betrokken en daarom zullen ze de praktijk minder snel verlaten.
Meer dan ooit zijn we op zoek naar levensvoldoening. Dus ook in ons werk. Waar vroeger veiligheid en zekerheid de belangrijkste redenen waren om voor een baan te kiezen, zijn we nu steeds vaker bezig met zingeving en werkplezier.

Wij doen toch al aan onboarding ?

“Wij hebben de onboarding prima op orde toch?” “Wij zorgen voor een goede introductie”. De term onboarding wordt veelal in een adem genoemd met oriëntatie of introductie. Het is echter veel meer en gaat om de volledige integratie met de praktijk. Het is dus belangrijk om alle elementen mee te nemen in de onboarding in de mondzorg praktijk. Werkinhoud, collega’s en de cultuur. Al deze elementen zijn essentieel om nieuwe medewerkers succesvol mee te laten draaien in de praktijk.

Gemiddeld genomen vertrekt 25% van alle nieuwe medewerkers binnen het eerste jaar. Daarom is een goed plan ontzettend belangrijk.

Wat wel werkt!

De praktische aanpak van het traditionele inwerken werkt niet meer

Een inwerkprogramma dat gericht is op het in balans brengen van kennis en geluk. Praktijken die hun plan zo inrichten krijgen blije en productieve medewerkers, die blijven plakken.
Je wil je nieuwe medewerkers het gevoel geven dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. Daarom is het belangrijk om helder te communiceren wat de verwachtingen zijn wat betreft het werk, maar ook wat betreft iemands plek in de organisatiecultuur. Het gaat hierbij om de inschatting van de wederzijdse verplichtingen van een nieuwe medewerker en de praktijk.
Dit is ook een uitgelezen kans om te communiceren welke mogelijkheden er in de praktijk bestaan om zich te ontwikkelen. Nieuwe medewerkers worden hierdoor gestimuleerd in hun productiviteit en krijgen het gevoel dat ze serieus worden genomen.

Onboarding als lopend proces

Een goed inwerkprogramma is niet zomaar een programma dat alleen bij de start van een nieuwe medewerker wordt uitgevoerd. Het is een serie van activiteiten die, als het goed wordt ingericht, leidt tot het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. Dus gaat het om een meer aspecten van personeelsbeleid.

Tips

  • Begin het onboarding proces al voor de eerste werkdag en begin feitelijk al met onboarden bij het solliciatieproces. Door tijdens het sollicitatieproces (preboarding) al de verwachtingen te managen en een duidelijke introductie te verzorgen kun je nog bewuster voor elkaar kiezen en is jouw nieuwe medewerker minder snel geneigd te vertrekken.
    ● Zorg voor een warm welkom, een onboarding schema en een contactpersoon die de nieuwe medewerker snel wegwijs maakt.
    Werk nieuwe medewerkers niet alleen in op hun eigen functie, maar laat ook zien en begrijpen wat collega’s doen om bij te dragen aan het succes van de praktijk. Daarmee laat je de nieuwe medewerker voelen deel uit te maken van dit geheel.
    ● Inwerken kost tijd maar je thuis voelen in de cultuur in de praktijk kan best even duren. Maak van onboarding dus niet een eenmalig event, maar zorg dat iedereen een langere inwerkperiode krijgen en zich daadwerkelijk thuis gaat voelen in de praktijk.
    ● Als jouw medewerkers snel hun weg kunnen vinden, op de hoogte zijn van wat van hen wordt verwacht en de juiste ondersteuning hierbij krijgen zijn ze sneller volledig productief. Ook passen zich ook beter aan, verzuimen minder vaak en voelen zich meer betrokken bij de organisatie, waardoor ze gemotiveerd aan de slag blijven. Kortom: investeren in een goede onboarding loont.

Meer weten over succesvolle onboarding in de mondzorg?

Bel gerust met Wendy Sol of Valesca Nederlof: 035 – 69 59 501 of mail info@dcprofs.nl.