Zó komen de talenten in je team beter tot bloei

Een talent is een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap. Sociale vaardigheid, discipline en doorzettingsvermogen bijvoorbeeld. Die talenten van medewerkers wil je graag op de juiste manier inzetten en benutten. Het is ook belangrijk om iedereen in de praktijk de ruimte te bieden om te groeien en bloeien. Dit zorgt voor extra werkgeluk, inspiratie en productiviteit. Ook voorkom je weglekkende energie en verzuim.

Inclusief versus exclusief talentmanagement

Zelf de regie voeren over je loopbaan wordt steeds belangrijker. De praktijk schept randvoorwaarden voor training en opleiding, maar de medewerker staat zelf aan het roer. Daarnaast zien we binnen talentmanagement een verschuiving van een exclusieve benadering die gericht is op toptalent of specifieke functies naar een inclusieve talentbenadering, gericht op álle medewerkers. De leidinggevende vervult een belangrijke rol in het ontdekken en ontwikkelen van de sterke punten en talenten van medewerkers.

Talenten ontdekken

Veel mensen vinden ‘talent’ een groot woord. Ook vinden ze het moeilijk om te benoemen waar ze goed in zijn en te verwoorden welke vaardigheden ze willen verbeteren. Herken je dit? Als je hier samen voor gaat zitten, kom je vaak een heel eind. Vraag bijvoorbeeld waar iemand het meeste plezier aan beleeft in het werk, of welke werkzaamheden hem of haar het beste afgaan.

Daadwerkelijk aan de slag

Vergeet in deze gesprekken niet om naar de non-verbale signalen te kijken. Als iemands ogen gaan stralen, zit je goed. En als iemand zelf met ideeën komt, is de drive groter om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Ook genieten medewerkers meer van het uiteindelijke groeimoment als ze hun talent zelf ‘voeden’.

Stapsgewijs zelfvertrouwen opbouwen

Heb je een talent te pakken dat jouw werknemer wil ontwikkelen? Maak er niet meteen een groots project van. Door kleine stappen te zetten, versterk je het zelfvertrouwen: essentieel voor groei! Als talentontwikkeling onverhoopt minder soepel verloopt, kan iemand flink bij de pakken neerzitten. Aan jou de taak om de positieve energie te laten terugkeren. Laat zien dat je de ander begrijpt en meeleeft. Anders voelt diegene zich misschien niet gehoord. Parkeer eventuele negatieve gevoelens door te benoemen wat goed gaat. Hoe kun je dat voortaan meer inzetten?

Reflecteren op groei

Neem regelmatig de tijd om samen te evalueren en stil te staan bij wat de medewerker aan zijn of haar ontwikkeling doet en gedaan heeft. Zo stimuleer je mensen om te benoemen waarin ze zijn gegroeid. Het laten inzien van iemands eigen kracht is supergezond. Dit komt heel dicht in de buurt van jezelf een compliment geven. Zelfreflectie leidt tot bewustwording.

Tips:

  • Talentontwikkeling begint met het kijken naar iemands kwaliteiten, drijfveren en ambities. Belangrijk om hierover met de medewerkers in gesprek te gaan en blijven. Wat gaat goed en wat kan er beter? Hoe zien zij hun rol in de praktijk en wat denken ze te kunnen bijdragen? Wat is hiervoor nodig?
  • Maak concrete loopbaanafspraken, bijvoorbeeld in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).
  • Stimuleer medewerkers om van elkaar te leren. Een collega met sterke communicatieve vaardigheden kan hier wellicht een training in verzorgen.
  • Kijk goed naar de (strategische) personeelsplanning. In hoeverre kunnen medewerkers groeien en ontwikkelen in hun functie, of doorgroeien naar een andere functie?

Advies of hulp nodig bij het personeelsbeleid, teamontwikkeling of de werving voor je tandartspraktijk? Wij helpen je graag!