Praktijkadvies

Wil je advies hebben als (startende) ondernemer in de mondzorg? Onze praktijkadviseurs hebben jarenlange ervaring in en gedegen kennis van de mondzorgsector.

Op naar een succesvolle start

Een goed ondernemersplan opstellen

Als je besluit een nulpraktijk te starten, zonder overname van een patiëntenbestand, is een goed ondernemersplan een must. Wij helpen je bij het in kaart brengen van de situatie in het verzorgingsgebied, de kansen en bedreigingen, bij het opstellen van een realistisch groeiscenario. Zo krijg jij inzicht in de financiële aspecten van jouw plannen. En kan je de haalbaarheid toetsen, stel je duidelijke doelen, en weet je vooraf wat de valkuilen zijn die je moet vermijden.

Ook als je een bestaande praktijk overneemt is het belangrijk de kansen en mogelijkheden voor de toekomst goed in kaart te brengen. Zodat je met een duidelijke visie start als ondernemer in de mondzorg. Met onze kennis en ervaring van de markt voor mondzorg helpen wij je graag bij het schrijven van jouw ondernemersplan.

Goodwillwaardering

Wat is de waarde van een mondzorgpraktijk?

De waarde van een praktijk voor mondzorg bestaat uit drie elementen: de waarde van de inventaris, het vastgoed en de goodwill. Voor taxatie van de inventaris kan je terecht bij een taxatiebureau of bij een dental depot. Voor het vaststellen van de verkoop- of huurwaarde van het praktijkpand zit je goed bij een lokale makelaar. Voor de waardering van de goodwill kan je vertrouwen op onze expertise.

Geen praktijk is hetzelfde. Voor een goodwillwaardering analyseren we niet alleen de cijfers zorgvuldig, maar kijken we ook naar de lokale omstandigheden, eventueel benodigde investeringen en naar vraag en aanbod in de regio. De tijd van vaste rekenmethodieken om een waarde te bepalen ligt achter ons. Met kennis van de markt kom je tot een realistische waardering.

Maten zijn en blijven?

Een maatschap vormen of dissociëren

Heb je een tandarts-collega waar je een maatschap mee wilt aangaan? Dan is het belangrijk om heldere afspraken met elkaar te maken en de juiste keuzes te maken. Zowel wat betreft de vorm van samenwerking als de financiële consequenties. Met onze juridisch kennis, gekoppeld aan kennis van de mondzorg, zorgen we voor een maatschapsovereenkomst waarin afspraken transparant worden vastgelegd.

Op termijn kunnen belangen van maten uit elkaar komen te liggen. Emoties kunnen dan oplopen. Wij behartigen jouw belangen, met oog voor de andere partij. Zodat jij je verzekerd weet van deskundig en betrokken advies, met als doel het behalen van optimaal resultaat.

Wil je vooraf weten hoe goed jullie als maten bij elkaar passen en elkaar aanvullen? Laat ons een assessment doen op basis van een Persoonlijk Profiel Analyse.

Veelgestelde vragen

Welke informatie is er nodig voor een goodwillwaardering?

De waardering van de goodwill van een tandartspraktijk, of een andere praktijk voor mondzorg, is gebaseerd op een analyse van praktijkgegevens. Het gaat hierbij onder meer om statistiek verrichtingen van de laatste drie jaar, het aantal actieve patiënten, jaarcijfers van de laatste twee jaar en om gegevens over het personeelsbestand. Een analyse van deze gegevens, in combinatie met de specifieke praktijksituatie, is de grondslag voor de waardering.

Wat is een kostenmaatschap

Een kostenmaatschap houdt in dat je met twee of meer mondzorgondernemers ieder een eigen praktijk voert, maar wel onder hetzelfde dak. Een deel van de kosten wordt gedeeld, zoals huisvestingskosten, de kosten van een baliemedewerker of de aanschaf van een nieuwe OPT. Je hebt een eigen patiëntenbestand en eigen personeel in dienst.