Julia Meester, adviseur werving en selectie
Mirjam Buisman, adviseur werving en selectie
Patrick Crielaers, praktijkadviseur
Jacqueline Blom, adviseur werving en selectie
Marlies van der Vooren, directeur Dental Care Professionals
Viviana Poort, adviseur werving en selectie
Laura van der Laan, adviseur werving en selectie
Rosanne Brakelé, adviseur werving en selectie
Claudia Haug, HR-adviseur

Privacy Statement

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Care Professionals BV, tevens handelend onder de naam Dental Care Professionals en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32124228. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Dental Care Professionals door middel van het CRM-systeem en de verwerkingen via onze website www.dentalcareprofessionals.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Dental Care Professionals respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze relaties en kandidaten. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

Hoe worden gegevens gebruikt?

Waarom Dental Care Professionals gegevens nodig heeft
Dental Care Professionals verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Dental Care Professionals uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, dan wel in het kader van uw interesse in vacatures.

Hoe lang Dental Care Professionals uw gegevens bewaart
Dental Care Professionals bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Niet delen met anderen
Dental Care Professionals verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of omdat u wilt solliciteren op een vacature. Met bedrijven die gegevens verwerken in het kader van onze samenwerking met hen, zoals de leverancier van ons database systeem, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dental Care Professionals blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dental Care Professionals gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dental Care Professionals gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dental Care Professionals gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Dental Care Professionals maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dental Care Professionals bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Dental Care Professionals te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.


Gegevens van kandidaten

Wat doen wij met persoonsgegevens van kandidaten voor vacatures: wij gebruiken die gegevens voor wervingsdoeleinden ten behoeve van onze opdrachtgevers.

Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer u een van onze recruiters benadert, solliciteert op een vacature of u aanmeldt via de website van Dental Care Professionals (https://www.dentalcareprofessionals.nl) dan wel uw gegevens aan ons verstrekt op een congres, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten. 

Op basis van welke rechtsgrondslag doen wij dit voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw “toestemming”. Door uw gegevens aan Dental Care Professionals te verstrekken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het hierboven, onder beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de aanwerving (zoals uw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met Dental Care Professionals over sollicitaties (waaronder referenties).

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden 18 maanden bewaren. Wij bewaren uw gegevens enkel als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Uw gegevens worden alleen met uw toestemming verstrekt aan onze opdrachtgevers
Persoonsgegevens worden enkel en alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers met uw toestemming. Wij zenden nooit zonder in- dan wel toestemming persoonsgegevens aan derden.

Gegevens van relaties

Dental Care Professionals kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt of heeft gemaakt van onze diensten, omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website of op een congres of beurs aan ons heeft verstrekt, omdat wij u willen informeren over onze activiteiten dan wel willen kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten.

Dental Care Professionals kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam 
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres

U kunt ons op elk moment verzoeken uw persoonsgegevens uit ons bestand ter verwijderen. Dat kan door het sturen van een mail naar info@dcprofs.nl.

Tot slot

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dcprofs.nl. Dental Care Professionals zal zo snel mogelijk, maar binnen een week, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Dental Care Professionals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dental Care Professionals maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Probleem of klacht
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dental Care Professionals verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dental Care Professionals op via info@dcprofs.nl. Mocht u dan alsnog een klacht hebben over de wijze waarop wij omgaan met uw privacy dan kunt u dit melden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

www.dentalcareprofessionals.nl is een website van Care Professionals BV.

Dental Care Professionals is als volgt te bereiken:
Adres: Herenstraat 43, 1404 HC Bussum
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32124228.
Telefoon: 035-6959501
E-mailadres: info@dcprofs.nl
HR-adviseur bij functioneringsgesprekken

Vind je functioneringsgesprekken houden belangrijk maar best lastig? Onze HR-adviseurs bieden praktische hulp. Zowel bij de voorbereiding, bij de gesprekken, als door het schrijven van de gespreksverslagen. Met onze HR-adviseur als sparring partner bespaar je tijd en breng je professionaliteit in je personeelsbeleid. Meer weten?

Neem contact op

Services voor (startende) tandarts-ondernemers

Wil je een praktijk overnemen of heb je dat al gedaan? Dan ben je vast al voor nieuwe uitdagingen komen staan. Dental Care Professionals helpt tandartsen bij praktische zaken rond ondernemerschap, zoals:
• Werving van nieuwe medewerkers
• Personeelsbeleid en teambuilding
• Verzuimbegeleiding
• Analyse van praktijkcijfers met advies
• Marketing en communicatie
Wij willen tandarts-ondernemers ontzorgen. De expertises binnen ons team, onze ervaring binnen de mondzorg en ons netwerk zetten wij graag voor je in.

Meer weten? Bel Marlies van der Vooren voor een afspraak in je praktijk op 035 6959501 of mail
info@dcprofs.nl

Contact
Lammert Majoorlaan 50 B
1401 RP Bussum
Telefoon:    035 6959501
Email:          info@dentalcareprofessionals.nl
Website België: www.dentalcareprofessionals.be

Volg ons
 
© Copyright 2021 Dental Care Professionals Contactgegevens
OTYS Recruiting Technology