Tandartsassistent(e)

 • Functiegroep

  Tandartsassistent(e)

 • Werklocatie

  Omjouwing Dokkum

 • Aantal dagen

  yn oerlis

Yn in moderne tandartspraktyk by Dokkum sykje wy in tandartsassistint(e), wurkdagen yn oerlis.

Ynformaasje oer de praktyk

Foar in prakyk by Dokkum binne wy op syk nei in tandartsassistint(e). Dizze praktyk underskied sich troch de soarch en it belutsen wêze nei de pasjint ta. It team is super motivearre en it wurkjen yn de praktyk is tige noflik. Ek is der soarch foar de bern om se op hun gemak te stellen. Der wurdt yn dizze praktyk wurke mei moderne apparatuer, sa as in laser en in 3D-scan.

Wa sykje wy?

Wy sykje in entûsjaste assistint(e) dy’t klear is mei de oplieding tandartsassistint, of dy’t hjir noch mei dwaande is. Underfining mei it assistearen is in pré, mar net ferplicht. Do kinst goed Nederlânsk, sawol yn wurd as yn skriuwen. En Frysk prate is in foardiel. Do bist bekend mei de administraasje fan in tandartspraktyk, kinst wurkje mei Exquize of bist ree om dit te learen. Do bist flexibel en wurkest graach mei minsken. Werkenst dyself yn dit profyl? Reagearje dan fluch!

Arbeidsbetingsten

It salaris is neffens de KNMT betingsten, en der is romte foar persoanlike en profesjonele ûntwikkeling.

Wat docht Dental Care Professionals foar dy?

Ast do sollisitearest fia Dental Care Professionals, dan bringe wy dy yn kontakt mei tandartspraktiken dy’t passe by dyn winsken en ambysjes. Do krigest foarôfgeand oan, ynformaasje oer de praktiken en de fakatueres. Sa giest goed taret nei in sollisitaasjepetear ta. Oeral wêr ast do wurk sikest yn Nederlân, steane wy foar dy klear. Us netwurk en ùs kennis bringe dy nei de bêste banen. Dat kostet dy neat mar sil dy in protte jaan. Dus fuort mar sollisitearje. It fakatuerenûmer is 10325.

 • Solliciteren
 • WhatsApp

Deel deze vacature